historia wydawnictwa MOST

Historia

Wydawnictwa MOST

MOST powstał późną jesienią 1983 roku w środowisku podziemnego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, początkowo jako duży magazyn polityczno-kulturalny „Wolne Pismo MOST” (Nagroda Dziennikarzy Niezależnych w 1987 roku). Wydawnictwo MOST, publikowało książki i broszury niedostępne w oficjalnym obiegu wydawniczym, zwłaszcza dotyczące historii XX wieku. MOST skupił wokół siebie pisarzy, dziennikarzy, publicystów i reporterów. Łącznie, pod znakiem podziemnego MOST-u ukazało się 77 książek, broszur i periodyków, w tym edycje paryskiego „Kontaktu” i berlińskiego ,,Poglądu” oraz  „Warszawskie Zeszyty Historyczne”. Wiele pozycji książkowych MOST-u ukazało się na Zachodzie nakładem takich oficyn emigracyjnych, jak paryski Instytut Literacki i „Editions – Spotkania”, londyński „Aneks”. Wśród nich m. in. książka „Komedianci, Rzecz o bojkocie”, wyróżniona w 1988 roku Nagrodą Komitetu Kultury Niezależnej ,,Solidarności”. Od wiosny 1990 roku Wydawnictwo – po odzyskaniu Niepodległości – podjęło działalność oficjalną, zachowując swój dotychczasowy profil, poszerzony o książki z dziedziny literatury pięknej i poezji.


(374)