TU RADIO SOLIDARNOŚĆ

31.50 

Kategoria:

Opis

Radio Solidarność było pierwszym okruchem nadziei po traumie, jaką przeżyło
polskie społeczeństwo 13 grudnia. Władza komunistyczna wypowiedziała wojnę
społeczeństwu – i wzięła zakładników, zamykając ich w obozach dla internowanych.
Celem stanu wojennego było spacyfikowanie 10-milionowej Solidarności,
która – krok po kroku – zaczęła się domagać ograniczenia wszechwładzy i przywilejów
partyjnego aparatu. W pierwszych dniach i tygodniach po wprowadzeniu
stanu wojennego, operacja militarna przy użyciu wojska i milicji, zaczęła dawać
rezultaty. Pacyfikacja strajkujących zakładów pracy, masakra w kopalni Wujek,
godzina policyjna, telefoniczne „rozmowy kontrolowane”, procesy sądowe w trybie
doraźnym i wszechobecna propaganda, skutkowały narastającym
strachem i poczuciem, że wszystko jest przegrane.

(15)