FLAGA WĘGIERSKA NAD WISŁĄ

21.00 

Kategoria:

Opis

Czytelnik trzyma w ręku niszową książkę, która pozwala prześledzić dzieje z ostatnich stu lat stosunków dyplomatycznych między państwem węgierskim a państwem polskim – krajami i narodami utrzymującymi przez stulecia ścisłe kontakty i przyjacielskie relacje. Przy tym autorzy zadbali też o to, by naszkicować sylwetki niektórych szefów węgierskiej misji w Warszawie i opisać historię budynków będących w jej posiadaniu.
Kraj przegrany, który po I wojnie światowej stracił dwie trzecie swojego terytorium i jedną trzecią swojego narodu, budował stosunki dyplomatyczne z krajem, narodem, który zwycięsko wyszedł z wielkiej wojny, który po 123 latach za cenę ogromnych ofiar odzyskał prawo do odbudowania swojego państwa. Dwie wojny światowe i dwie dyktatury totalitarne XX wieku nie były w stanie nas skłócić, choć były takie próby i nie raz staliśmy po różnych stronach barykady. W 1920 roku, kiedy miał miejsce „cud nad Wisłą” pod Warszawą, Węgrzy pomogli dostarczając broń i amunicje, a po wybuchu wojny w 1939 roku Węgry udzieliły schronienia ponad stu tysiącom uchodźców z Polski. Powstanie i walka o wolność w 1956 roku – to nie tylko świadectwo solidarności bohaterów poznańskich i budapeszteńskich, lecz także przyjaźni obydwu narodów.
Wydarzenia historyczne składające się na przemiany demokratyczne w Polsce, papież Jan Paweł II i powstanie Solidarności, miały decydujący wpływ również na przemiany demokratyczne na Węgrzech.
Dopóki dyplomacja wykonywała swoją pracę w warunkach wolności, dopóty realizowane były interesy narodowe i panowała przyjaźń między naszymi narodami. Kiedy pracowała w warunkach ograniczonej suwerenności, to te role wypełniała kultura, pojedynczy ludzie, społeczeństwo, kościół. Stosunki dyplomatyczne w latach po 1989/90 do czasów współczesnych mogą stanowić przedmiot kolejnego opracowania.
Syntetyczna praca z historii dyplomacji między naszymi krajami i opublikowanie najważniejszych dokumentów każe na razie na siebie czekać, jednak mamy nadzieję, że setna rocznica ponownego nawiązania dwustronnych stosunków dyplomatycznych przypadająca w 2019 roku umożliwi zaangażowanym w tematykę historykom i instytucjom z obu krajów przygotowanie takiej pracy.

(6)